Độ sâu đào móng nhà dân là bao nhiêu?

Nguyên nhân liên quan đến độ sâu đào móng nhà có rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Bởi vì độ sâu đào móng nó có liên quan đến rất nhiều yếu tố, vì vậy tùy theo tình hình thực tế mà ta đưa ra độ sâu đào móng sao cho phù hợp và an toàn nhất. Những nguyên nhân liên quan đến độ sâu đào móng ta có thể đưa ra những trường hợp chính như sau:

dich vu dao mong nha

+ Nếu độ sâu đào móng không ảnh hưởng đến công trình liền kề thì nguyên nhân quyết định độ sâu đào móng là thiết kế. Mà việc thiết kế đưa ra độ sâu thì lại phụ thuộc vào tải trọng công trình, vào chất đất, phụ thuộc vào mục đích để cao độ tầng 1 sâu hay nông, hay có làm tầng hầm hay không làm tầng hầm. Lúc này thiết kế phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể và sẽ đưa ra độ sâu thi công đào móng công trình phù hợp nhất.

+ Nếu độ sâu đào móng có ảnh hưởng đến sự an toàn của các nhà liền kề như có thể bị nghiêng hoặc bị lún, hoặc có thể gây đổ sập bất cứ lúc nào nếu ta đào tới độ sâu quá mức an toàn cho phép. Lúc này độ sâu đào móng lại phụ thuộc vào độ sâu của các hộ liền kề. Tuy nhiên nguyên nhân này có thể khắc phục được bằng cách ta cừ sau đó dùng biện pháp chống cừ để giữ móng của các hộ liền kề này. Lúc này ta lại tiến hành đào móng theo độ sâu thiết kế.

+ Nguyên nhân thứ 3 là do cấp phép xây dựng. Mỗi một địa điểm khác nhau, cấp phép xây dựng cho phép đào móng công trình tới độ sâu khác nhau.

dich vu dao mong nha

Trong cá nguyên nhân trên, nguyên nhân quyết định tới độ sâu nhiều nhất là nguyên nhân thứ nhất. Những nguyên nhân còn lại ta có thể dùng thêm biện pháp gia cố để tiến hành đào sâu theo độ sâu thiết kế và độ sâu theo mục đích sử dụng của chủ đầu tư

Loading Facebook Comments ...