Người đi xe đạp điện có phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn không?

Xe đạp điện là xe thô sơ hai bánh có lắp động cơ, vận tốc thiết kế lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 30 km/h và khi tắt máy thì đạp xe đi được (bao gồm cả xe đạp điện)

Hỏi: Những người tham gia giao thông bằng xe đạp điện, xe đạp máy có phải đội MBH không vì hiện nay đa phần những người này đi với tốc độ rất nhanh và không đội MBH. Đề nghị xem xét, bổ sung vào quy chuẩn QCVN 2:2008/BKHCN các quy định liên quan về MBH cho người điều khiển và người ngồi trên xe đạp máy (bao gồm cả xe đạp điện) để quản lý chất lượng đối với mũ bảo hiểm loại này.

Vũ Công Thành (62, Quyết Thắng, TP. Sơn La)

Xe điện có nên đội mũ bảo hiểm

Đáp: Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định: “Xe đạp máy là xe thô sơ hai bánh có lắp động cơ, vận tốc thiết kế lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 30 km/h và khi tắt máy thì đạp xe đi được (bao gồm cả xe đạp điện)”.

Quy định về mũ bảo hiểm (MBH) cho người điều khiển và người ngồi trên xe máy điện, xe đạp máy (bao gồm cả xe đạp điện) đã được quy định tại Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT và theo quy định này thì MBH cho người điều khiển và người ngồi trên xe đạp điện phải phù hợp với các yêu cầu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN.

Đồng thời, để tăng cường công tác quản lý chất lượng MBH, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28/02/2013 liên Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Công an, Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng MBH cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy, trong đó đã quy định:
– Điều 2, khoản 2 (Đối tượng áp dụng) quy định: Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), xe đạp máy khi tham gia giao thông”.

– Điều 3 Khoản 1 quy định về MBH, kinh doanh MBH: “Mũ bảo hiểm cho người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), xe đạp máy đội khi tham gia giao thông là mũ có đủ các tính năng sau:

a) Có cấu tạo đủ 3 bộ phận: vỏ mũ, đệm hấp thụ xung động bên trong vỏ mũ (đệm bảo vệ) và quai đeo; có kiểu dáng đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư liên tịch này;

b) Đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; được gắn dấu hợp quy CR, ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật”.

Do đó, việc quy định về MBH cho người điều khiển và người ngồi trên xe đạp máy (bao gồm cả xe đạp điện) đã được quy định tại Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT và theo quy định này thì MBH cho người điều khiển và người ngồi trên xe đạp điện phải phù hợp với các yêu cầu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN.

Loading Facebook Comments ...